Gästpolicy

Denna policy svarar på de vanligaste frågorna kring medbjudna gäster, vem som ansvarar för vad, samt kostnad för lunchtillfället.

När kan gäster närvara?

Det är välkommet att bjuda med gäster till alla lunchtillfällen utom till

  • Årsmötet

Vem skickar ut information om eventet till gästen?

Det är medlemmens ansvar att vidarebefordra informationen om eventet till den medbjudna gästen. 

  • Tid
  • Plats
  • Kostnad för lunchen 200 kr. Avgiften swishas i förväg till 123 222 7478.

Vad kostar en ett lunchevent för en gäst?

Kostnaden för att medverka vid en nätverksträff, inkl föreläsnng och lunch, är 200 kr.

Om ett kvällsevent är öppet för gäster, vad kostar eventet för en gäst?

Kostnaden fastställs av styrelsen i relation till kostnaden för eventet och meddelas vid förfrågan.

Hur betalar gästen lunchen?

Kostnaden för lunchen betalas i samband med anmälan via swish 123 222 7478.

Förhinder

Förhinder meddelas till info@borsdamerna senast dagen innan kl 12.00.

Om gästen vill ha kvitto på betalningen för luncheventet?

Kvitto kan erhållas om detta önskas genom att maila styrelsen på info@borsdamerna.com och beskriva ärendet. Glöm inte att ange till vilken mailadress kvittot ska skickas.

Hur många luncher kan en gäst närvara vid?

En gäst är välkommen att medverka vid två tillfällen. Efter två tillfällen är gästen välkommen att ansöka om medlemskap i Börsdamerna.

Vem ansvarar för att hålla koll på hur många tillfällen en gäst har närvarat vid?

Det är den medlemmens ansvar att hålla koll på antalet tillfällen den medbjudna gästen har närvarat vid.

Vem ansvarar för att välkomna gästen till Börsdamerna?

När en gäst har närvarat vid två tillfällen meddelar medlemmen detta till styrelsen. Styrelsen skickar sedan ett välkomstmail till gästen med information om vad ett medlemskap i Börsdamerna innebär och vad medlemskapet kostar.

Fastställd av styrelsen 2021.

Comments are closed.