Möten 2019

7 mars

Charlotta Falvin, styrelseproffs talade utifrån temat “Människa i maktens korridor”

4 april

Therese Sjögran, Sveriges mesta landslagsspelare i fotboll pratade på temat “214 landslagskamper senare.. att gå från elitidrottare till ett vanligt jobb”

9 maj

Vi gästades av Landshövding Anneli Hultén, som var kommunstyrelsens ordförande i Göteborg under många år och sedan 2016 är landshövding i Skåne.

13 juni

Exklusiv visning av Rådhuset för Börsdamerna.

5 september

Börsdamsmiddag med lite fest och glamour. Vi gästades mycket passande denna festliga kväll av Carolina Lomfors, Guldmakeriet som pratade om sitt yrkesval, om hur hon startade Guldmakeriet och om sina smycken.

3 oktober

Zlatko Rihter, VD på Cellavision med säte i Lund, ett bolag som blev en av decenniets verkliga börsraketer.

7 november

Per Bertland, VD på Beijer Ref, ett av våra skånska bolag som klev upp på börsens A-lista 2019. Beijer Ref arbetar globalt med kylalösningar och har ett starkt hållbarhetsfokus. Per pratade på temat “A cool story”.

12 december

Årets sista lunchmöte gästades vi av Malin Leth, Circulous som pratade på temat Cirkulär Ekonomi. Malin har trots att hon bara är 31 år, både hunnit arbeta på WWF, Sweco och Alfa Laval och därefter startat Circulous!