Datum för lunchträffar 2024

  • 1 februari – Årsmötet, endast för medlemmar
  • 7 mars
  • 4 april
  • 2 maj
  • 13 juni (6 juni är en röd dag)
  • 5 september
  • 3 oktober
  • 7 november
  • 5 december

Comments are closed.