Datum för lunchträffar 2023

  • 2 mars – Årsmötet, endast för medlemmar
  • 6 april
  • 4 maj
  • 1 juni
  • 24 augusti (AW)
  • 7 september
  • 5 oktober
  • 2 november
  • 7 december

Comments are closed.