Möten 2013

Tema: Aktuellt, angeläget och allmänbildande

5 december

Julavslutning

7 november 

Medlemsföreläsning av Anett Bjernklev 

3 oktober 

Ulrika Gervais, VD för Spoons. Den nya generationens färdigmat, kommer marknaden för färdigmat att följa utvecklingen i Storbritannien och vilka blir konsekvenserna i så fall? 

9 september

16 maj 

Christian Sandström, verksam vid Chalmers och forskningsinstitutet Ratio. ”Disruptiva innovationer: Om Kodak moments och Nokias kollaps”. Varför är det så svårt för etablerade företag att hantera teknikskiften och hur kan de bli bättre på att hålla sig à jour?

4 april 

Susanne Hedin, ägare av Retorikbyrån AB –verksam. Konsten att kommunicera klokt- en inspirationsföreläsning om praktisk retorik. 

7 mars 

Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt, föreläste på temat “Basta till matsvinnet!”

7 februari 

Årsmöte