Välkommen till Börsdamerna

Information – inspiration – utveckling

Börsdamerna träffas nio gånger per år. Varje möte består av mingel, lunch samt en intressant gästföreläsning. Nätverket är en inspirerande mötesplats, ett forum för information, inspiration och utveckling.