Historik

År 1986 invigdes Malmö Börshus och i samband med detta återupplivades den gamla Börsföreningen som i slutet av 1800-talet varit ett aktivt nätverk för 350 ledande män inom näringslivet, politiken och kulturen i Skåne. Det nya ”Börssällskapet” skulle nu representera det kraftfulla nytänkande som låg i tiden och antalet medlemmar skulle åter vara 350. Detta innebar att det 1988 invaldes 348 män och 2 kvinnor.

Eva Ollén och Gunilla Klingspor, som arbetade med lanseringen av det nya Börshuset, reagerade med förvåning. Var fanns nytänkandet? Var fanns alla kompetenta kvinnor?

Så, utifrån egna kontaktnät samlades 40 aktiva, kompetenta och yrkesverksamma kvinnor i Skåne under namnet Börsdamerna. Under åren som gått har antalet medlemmar blivit fler och Sällskapet Börsdamerna är idag ett aktivt och livaktigt nätverk. Börsdamernas lunch hålls första torsdagen i månaden. Om detta inte är möjligt, flyttas lunchen framåt i tid en vecka till nästa torsdag.