Om Börsdamerna

Vi är ett nätverk för dig som vill inspireras och inspirera andra

År 1986 invigdes Malmö Börshus, och i samband med detta återupplivades den gamla Börsföreningen som i slutet av 1800-talet varit ett aktivt nätverk för 350 ledande män inom näringslivet, politiken och kulturen i Skåne. Det nya ”Börssällskapet” skulle nu representera det kraftfulla nytänkande som låg i tiden och antalet medlemmar skulle åter vara 350. Detta innebar att det 1988 invaldes 348 män och 2 kvinnor…

Sällskapet Börsdamerna startade 1989, med ordförande Eva Ollén, som en reaktion mot de många mansdominerade nätverken. Börsdamerna är idag ett aktivt och levande nätverk med affärsdrivna kvinnor i olika åldrar. Medlemmarna representerar såväl näringslivet som offentlig sektor.

Nätverket är en dynamisk mötesplats, ett forum för information, inspiration och utveckling.