Styrelsen 2024

Ordförande, delat ansvar: Pernilla Jonsson och Luz Wejrot
Ledamot: Tove Sjövall
Ledamot: Viveca Selander
Ledamot och kassör: Ann Clementsdotter Nilsson